regnum header01

Minister je proti rozdeľovaniu Tokajskej oblasti

Dátum: . Kategória: Médiá

Minister pôdohospodárstva SR Stanislav Becík bude v Bruseli na rokovaniach Slovenska so zástupcami Maďarskej republiky naďalej presadzovať opatrenia smerujúce proti rozdeleniu spoločnej Tokajskej vinohradníckej oblasti.

"V tejto otázke by som chcel verejne odsúdiť džentlmenskú dohodu bývalého ministra pôdohospodárstva Zsolta Simona, ktorý v roku 2004 súhlasil, aby došlo k jednostrannému obmedzeniu výmery tokajských vinohradov na Slovensku," povedal Becík na dnešnej tlačovej konferencii.

Podľa tejto neférovej dohody iba 565,2 hektára (ha) vinohradov mohlo byť vtedy považovaných za tokajské, aj keď bolo a teraz je na Slovensku registrovaných tokajských vinohradov s výmerou 908 ha, ktoré spĺňajú kritériá príslušnej metodiky na zatriedenie tokajských honov, ktorá je totožná s maďarskou metodikou, spresnil. Túto "džentlmenskú" krivdu v mene SR chce terajšie MP odstrániť a minulý týždeň sa tejto otázke venovali rokovania v Bruseli. Z nich vyplynuli tri možné varianty na riešenie spornej otázky medzi Slovenskom a Maďarskom.

"Je možné, že Slovensko a Maďarsko dospejú k dohode vo veci výmery slovenskej časti spoločnej vinohradníckej oblasti aj tým, že maďarská strana bude s týmto krokom súhlasiť," uviedol prvý variant Becík. Ako ďalšiu verziu minister označil "koexistenciu oboch vinohradníckych oblastí" a tretia možnosť sa ukazuje, že "Maďarsko v súvislosti s existenciou dvoch tokajských oblastí podá žalobu na Súdny dvor Európskeho spoločenstva."

"Urobím všetko preto, aby došlo k dohode v prvom variante riešenia spornej otázky a aby sa zabránilo opätovnému rozdeleniu tejto svetovounikátnej vinohradníckej oblasti akou je Tokaj," vyjadril odhodlanie Becík. Čo táto situácia znamená teraz pre tokajských vinohradníkov? V súčasnosti existujú dve rovnocenné tokajské vinohradnícke oblasti a obe majú stanovené pravidlá hry. Nie je to rozdelené hranicou, ktorá bola v roku 1920 zrušená. Becík zdôraznil, že terajšia hranica sa umelo vytvorila, a tým sa odsúhlasilo, že Slovensko má iba 565,2 ha, ale máme v skutočnosti registrovaných až 908 ha vinohradu a ja budem na tom v Bruseli trvať," povedal.

Autor: TASR
Zdroj: SME