regnum header01

Memorandum o spolupráci v Tokaji

Kategória: Video

Memorandum o spolupráci pri rozvoji Tokajskej vinohradníckej oblasti, ktorý zaväzuje všetky zúčastnené strany spoločne smerovať, koordinovať a uskutočňovať spoluprácu na území Tokajskej vinohradníckej oblasti pri cielenom a systematickom usmerňovaní rozvoja oblasti z hľadiska urbanizácie, ochrany a tvorby krajiny a socioekonomického života obyvateľov v oblastiach: skvalitnenia prostredia krajiny, revitalizácie viníc, vrátane zachovania genofondu a skvalitnenia prostredia obcí.

Dokument podpísalo dňa 11.02.2010 v zrkadlovej sieni Vlastivedného múzea v Trebišove týchto 6 zúčastnených subjektov a ich štatutárnych zástupcov:

  • JUDr. Zdenko Trebuľa – predseda KSK,
  • Pavol Balogh – predseda Združenia obcí Tokajského regiónu, n.o.
  • Ing. Pavel Eftimov, CSc. – predseda Združenia Tokaj Regnum
  • Ing. Jaroslav Macík – predseda Združenia TVC
  • Ing. Stanislav Štefan – predseda Združenia pre rozvoj južného Zemplína
  • Magda Haburová – prezidentka Združenia pestovateľov a malovýrobcov tokajských vín Slovenska.