regnum header01

SANPO s.r.o.

Kategória: Členovia združenia

Firma SANPO bola založená v roku 1999 a predmetom jej činnosti je výroba tokajských vín v tokajskej oblasti a činnosť v oblasti cestovného ruchu. Firma odkúpila a zrekonštruovala Vináreň Čelejka a v budúcnosti plánuje vybudovať ubytovacie kapacity s 45- 50 lôžkami v domoch v Malej Tŕni. Firma taktiež realizuje výsadbu nových vinohradov a podsadbu existujúcich.

Sanpo s.r.o.
Firma SANPO Vás pozýva do exkluzívnej Tokajskej vinárne pod vrchom Piliš. Určite Vás ovanie tajomný dych stáročí, ako aj priestor na objavné putovanie v tokajských pivniciach. V miestach kde dnes stojí Vináreň, začínala historická Tokajská vínna cesta. Cez päť stáročí nás delí od čias, kedy kolesá ťažkých furmanských vozov, ako suchozemské koráby zanechávali v histórii dávnoveku nezmazateľné stopy po celej hrdej dáme zvanej Európa.

Sanpo s.r.o.
Tak ako sa točili kolesá histórie, otáčali sa aj kolesá vozov tokajských furmanov. Končili v dvoranách kráľov, cisárov a pápežov. Vinohrady pod vrchom Piliš bohovia Olympu obdarili svojou priazňou. Tokajské vína liečia telo i ducha. V malých množstvách blahodárne pôsobia na ochorenia srdca.

www.sanpo.sk