regnum header01

Vinárstvo Chateau Vecsey

Kategória: Členovia združenia

História vinárstva Chateau Vecsey sa začala písať v roku 2008, nadväzujúc na tradíciu rodiny baróna Vécsey z roku 1700, ktorý boli majiteľmi nádhernej tufovej pivnice, súčasnej pýchy vinárstva.

Rodinná tradícia pestovania hrozna mala však dlhoročnú tradíciu aj u oboch majiteľov. Preto láska k vinohradu akosi prirodzene vyústila do založenia vinárstva.

Vinárstvo Chateau Vecsey
Hlavným pilierom vinárstva, samozrejme okrem vinára, je predovšetkým vinohrad. Ten náš sa nachádza v chotári obce Černochov o rozlohe 23 hektárov, vysadený výlučne tokajskými odrodami furmint, lipovina a muškát žltý. Jeho juhovýchodná orientácia svahu a vysoká mineralita dáva predpoklady pre dosiahnutie výnimočného terroir. V našom vinárstve sa spracováva výlučne hrozno z vlastnej produkcie.

Sme team perfekcionistov, ktorí sa snažia vyťažiť maximum s vymožeností modernej doby, ale s prihliadnutím na všetky tradičné hodnoty. Život okolo vína je každodenne vzrušujúci a rozmanitý.

Vinárstvo Chateau Vecsey
Vždy máme na zreteli harmóniu, ako vo víne, tak aj v našich dušiach

Víno, ktoré pochádza z našich viníc, sa musí dotknúť duše človeka a opantať jeho zmysly silou pozitívnej energie vyžarujúcej z Tokaja.

Ochutnávky v nádhernej pivnici je možné absolvovať celoročne s kapacitou 40 ľudí.

www.vecsey.eu