regnum header01

Špecifikácia produktov pre chránené označenie pôvodu vinohradnícka oblasť Tokaj

Kategória: Združenie

NÁZOV :  Vinohradnícka oblasť Tokaj

OPIS VÍNA

Víno z vinohradníckej oblasti Tokaj je výnimočný produkt, získaný výhradne úplným alebo čiastočným alkoholovým kvasením čerstvého hrozna alebo hroznového muštu. Vína z tejto oblasti sú mimoriadne plné, extraktívne, hrozno pri vyzrievaní dosahuje vysokú cukornatosť. Pôsobením ušľachtilej plesne Botrytis cinerea Persoon je možné získať špeciálne druhy vín s jantárovou farbou a vyšším obsahom zvyškového cukru.

Pre vína s chráneným označením pôvodu vinohradnícka oblasť Tokaj je možné vyrábať nasledujúce druhy vín :

 1. Tokajské samorodné suché a Tokajské samorodné sladké víno

Analytické vlastnosti :

Skutočný obsah alkoholu                     najmenej 12 % obj.,
obsah zvyškového cukru (glc + fru)     do 10 g/l pre suché, nad 10 g/l pre sladké,
bezcukorný extrakt                             najmenej 23 g/l,
obsah titrovateľných kyselín                najmenej 5,5 g/l.  

Organoleptické vlastnosti:

Farba: bledožltá až zlatožltá s hnedastým odtieňom, možné sú aj slabšie odtiene.
Vôňa: výrazná, tokajského charakteru – prezereté ovocie, orechy.
Chuť: tokajská chlebovinka, medová až karamelová, prezreté ovocie.  

 1. Tokajská výber 3 – 6 putňový

Analytické vlastnosti:

Skutočný obsah alkoholu                     najmenej 9 % obj., obsah zvyškového cukru

 • 3- putňový najmenej 60 g/l,
 • 4- putňový najmenej 90 g/l,
 • 5- putňový najmenej 120 g/l,
 • 6- putňový najmenej 150 g/l,

bezcukorný extrakt najmenej

 • 3- putňový najmenej 25 g/l,
 • 4- putňový najmenej 30 g/l
 • 5- putňový najmenej 35 g/l
 • 6- putňový najmenej 40 g/l,

obsah titrovateľných kyselín                   najmenej 6 g/l.  

Organoleptické vlastnosti:

Farba: žltá až hlboko jantárová.
Vôňa: výrazná, tokajského charakteru – medovinka, prezereté ovocie, orechy.
Chuť: tokajská chlebovinka, medová až karamelová, prezreté ovocie.  

 1. Tokajská výberová esencia

Analytické vlastnosti:

Skutočný obsah alkoholu                       najmenej 6 % obj.,
obsah zvyškového cukru                        najmenej 180 g/l
bezcukorný extrakt                                najmenej 45 /gl,
obsah titrovateľných kyselín                   najmenej 6 g/l  

Organoleptické vlastnosti:

Farba: žltá až hlboko jantárová.
Vôňa: výrazná, tokajského charakteru – medovinka, prezereté ovocie, orechy.
Chuť: tokajská chlebovinka, medová až karamelová, prezreté ovocie.  

 1. Tokajská esencia

Analytické vlastnosti:

skutočný obsah alkoholu                        najmenej 1,2, najviac 8 % obj.,
obsah zvyškového cukru                        nad 450 g/l
bezcukorný extrakt                                najmenej 50 g/l,
obsah titrovateľných kyselín                   najmenej 8 g/l  

Organoleptické vlastnosti:

Farba: žltá až sýta jantárovožltá.
Vôňa: výrazná, tokajského charakteru – medovinka, prezereté ovocie, orechy.
Chuť: tokajská chlebovinka, medová až karamelová, prezreté ovocie.  

 1. Tokajský Forditaš a Tokajský Mašláš

Analytické vlastnosti:

Skutočný obsah alkoholu                       najmenej 9 % obj.,
bezcukorný extrakt                                najmenej 23 g/l,
obsah titrovateľných kyselín                   najmenej 6 g/l  

Organoleptické vlastnosti:

Farba: žltá až sýta jantárovožltá.
Vôňa: výrazná, tokajského charakteru – medovinka, prezereté ovocie, orechy.
Chuť: tokajská chlebovinka, medová až karamelová, prezreté ovocie.  

 1. Odrodové vína –Tokajský Furmint, Tokajská Lipovina, Tokajský Muškát žltý

Analytické vlastnosti:

skutočný obsah alkoholu                        najmenej 9 % obj.,
obsah titrovateľných kyselín                   najmenej 3,5 g/l  

Organoleptické vlastnosti:

Farba: bledozelená  až bledožltá, zlatistá.
Vôňa: typická odrodová výrazná vôňa.
Chuť: typická odrodová, plná, harmonická.  

 1. Akostné víno

Analytické vlastnosti:

skutočný obsah alkoholu                        najmenej 9,5 % obj.
bezcukorný extrakt                                najmenej 16 g/l,
obsah titrovateľných kyselín                   najmenej 3,5 g/l

Organoleptické vlastnosti:

Čírosť: Číre s iskrou, pripúšťajú sa ojedinelé vlákna filtračnej hmoty a ojedinelé výdrobky z korku, jemné kryštáliky vínneho kameňa a pri červených vínach slabo vyzrážané farbivo.
Farba: bledozelená  až bledožltá, medovozlatistá pripúšťa sa v bielych vínach slabší hnedožltý alebo ružovkastý odtieň.
Vôňa: čistá, typická, výrazná, podľa príslušnej odrody, poprípade značky, pripúšťa sa menej výrazná vôňa.
Chuť: čistá, typická, plná, harmonická, svieža, pripúšťajú sa menšie odchýlky v plnosti a typickosti  

 1. Akostné víno s prívlastkom:
 • kabinetné
 • neskorý zber
 • výber z hrozna
 • bobuľový výber
 • hrozienkový výber
 • cibébový výber
 • ľadové víno
 • slamové víno

  Analytické vlastnosti:

skutočný obsah alkoholu kabinetné          najmenej 9,5 % obj.
neskorý zber                                          najmenej 9,5 % obj.
výber z hrozna                                       najmenej 9,5 % obj.
bobuľový výber                                      najmenej 8,0 % obj.
hrozienkový výber                                  najmenej 8,0 % obj.
cibébový výber alebo botrytický výber      najmenej 8,0 % obj.
ľadové víno                                            najmenej 6,0 % obj.
slamové víno                                          najmenej 6,0% obj.
bezcukorný extrakt                                 najmenej 16,5 g/l,
obsah titrovateľných kyselín                     najmenej 3,5 g/l  

Organoleptické vlastnosti:

Čírosť: Číre s iskrou, pripúšťajú sa jemné kryštáliky vínneho kameňa a pri červených vínach slabo vyzrážané farbivo.
Farba: biela, bledozelená  až bledožltá, medovozlatistá zodpovedajúca odrode, ročníku a prívlastku,
Vôňa: čistá, typická, výrazná, podľa príslušnej odrody, poprípade značky,
Chuť: čistá, typická, plná, harmonická,  

 1. Likérové víno

Analytické vlastnosti:

skutočný obsah alkoholu                        najmenej 15 % obj.,najviac 22 % obj.,
celkový obsah alkoholu                          najmenej 17,5 % obj.
obsah titrovateľných kyselín                   najmenej 3,5 g/l  

Organoleptické vlastnosti:

Farba: biela, až jantárová, zodpovedajúca značke a ročníku,
Vôňa: čistá, typická, výrazná, podľa príslušnej odrody, poprípade značky, pripúšťa sa menej výrazná vôňa
Chuť: čistá, typická, plná, harmonická, výrazná, pripúšťajú sa menšie odchýlky v plnosti a typickosti  

 1. Sekt V.O. a Pestovateľský sekt

Analytické vlastnosti:

skutočný obsah alkoholu                        najmenej 9,0 % obj.,
celkový obsah alkoholu                          najmenej 9,0 % obj.,
obsah titrovateľných kyselín                   najmenej 3,5 g/l,
bezcukorný extrakt                                najmenej 16,0 g/l  

Organoleptické vlastnosti:

Farba: biela, ružová a červená zodpovedajúca označeniu a ročníku,
Vôňa: čistá, typická, výrazná, svieža, podľa príslušnej odrody, poprípade značky,
Perlenie: jemné a dlhotrvajúce
Chuť: výrazná svieža, harmonická, čistá, plná  

OSOBITNÉ ENOLOGICKÉ POSTUPY POUŽITÉ PRI VÝROBE VÍN  

Spoločné ustanovenia
100 % hrozna na výrobu vína musí pochádzať z  vinohradníckej oblasti Tokaj vymedzenej v písmene d. Víno z vinohradníckej oblasti Tokaj sa smie vyrábať a plniť výhradne v tejto oblasti.

Osobitné ustanovenia :

Samorodné suché víno„ sa musí vyrobiť alkoholovým kvasením z hrozna tokajských odrôd, dopestovaných na kvalifikovaných  honoch, ak nie sú priaznivé podmienky na hromadnú tvorbu cibéb. Zo strapcov boli vopred povyberané cibéby na výrobu tokajských výberových vín; hrozno musí mať cukornatosť najmenej 21 0NM; vyrobené. Samorodné suché víno možno uvádzať na trh najskôr po dvoch rokoch vyzrievania, z toho aspoň jeden rok v drevených sudoch.

Samorodné sladké víno„ sa musí vyrobiť alkoholovým kvasením z hrozna tokajských odrôd, dopestovaných na kvalifikovaných  honoch, ak nie sú priaznivé podmienky na hromadnú tvorbu cibéb. Vyrába sa z hrozna s čiastočným podielom cibéb, ktoré sa z hrozna nevyberajú a spracúvajú sa spolu s ostatným hroznom, ktoré musí mať cukornatosť najmenej 24 0NM; víno má obsah prírodného cukru nad 10 g/l. Samorodné sladké víno možno uvádzať na trh najskôr po dvoch rokoch vyzrievania, z toho aspoň jeden rok v drevených sudoch.

Výber“ sa vyrába alkoholovým kvasením po zaliatí cibéb dopestovaných na kvalifikovaných  honoch muštom s cukornatosťou najmenej 21 0NM alebo vínom rovnakej kvality a rovnakého ročníka pochádzajúceho z kvalifikovaných  honov. Podľa množstva pridaných cibéb sa tokajský výber člení na 3-putňový až 6-putňový. Výber možno uvádzať na trh najskôr po troch rokoch vyzrievania, z toho aspoň dva roky v drevených sudoch.

Mášláš“ sa vyrába alkoholovým kvasením muštu alebo vína totožného ročníka, pochádzajúceho z kvalifikovaných  honov, naliateho na kvasničné kaly tokajského samorodného alebo tokajského výberu. Mášláš možno uvádzať na trh najskôr po dvoch rokoch vyzrievania, z toho aspoň jeden rok v drevenom sude.

Forditáš“ sa vyrába alkoholovým kvasením muštu alebo vína totožného ročníka, pochádzajúceho z kvalifikovaných  honov, naliateho na matolinové výlisky z cibéb dopestovaných na kvalifikovaných  honoch. Forditáš možno uvádzať na trh najskôr po dvoch rokoch vyzrievania, z toho aspoň jeden rok v drevenom sude.

Výberová esencia“ sa získava alkoholovým kvasením cibéb z kvalifikovaných  honov. Pri zbere sa vyberajú zvlášť bobule hrozna, ktoré sa hneď po spracovaní zalejú muštom pochádzajúcim z definovaného vinohradu alebo tokajským vínom totožného ročníka, ktoré obsahuje aspoň 180 g/l prírodného cukru a 45 g/l bezcukorného extraktu. Výberovú esenciu možno uvádzať na trh najskôr po troch rokoch vyzrievania, z toho aspoň dva roky v drevenom sude.

Esencia“ sa vyrába pomalým kvasením samotoku, ktorý sa získa zo zvlášť vyberaných cibéb dopestovaných na kvalifikovaných  honoch. Esencia obsahuje aspoň 450 g/l prírodného cukru a 50 g/l bezcukorného extraktu. Esenciu možno uvádzať na trh najskôr po troch rokoch vyzrievania, z toho aspoň dva roky v drevenom sude.

Furmint“ sa vyrába alkoholovým kvasením hrozna odrody Furmint s prímesou hrozna odrôd Lipovina a Muškát žltý, spolu najviac 15 %, vypestovaného na kvalifikovaných  honoch.

Lipovina“ možno tokajské víno označiť, ak je víno vyrobené alkoholovým kvasením hrozna odrody Lipovina s prímesou hrozna odrôd Furmint a Muškát žltý, spolu najviac 15 %, vypestovaného na kvalifikovaných   honoch.

Muškát žltý“ možno tokajské víno označiť, ak je víno vyrobené alkoholovým kvasením hrozna odrody Muškát žltý s prímesou hrozna odrôd Furmint a Lipovina, spolu najviac 15 %, vypestovaného na kvalifikovaných   honoch. Pre výrobu

akostného vína“ musí hrozno pri zbere dosiahnuť cukornatosť najmenej 17 NM. Hrozno alebo hroznový mušt  je možné obohatiť, a to najviac do 22  NM pre biele víno.

Pre výrobu „akostného vína s prívlastkom“ sa musí hrozno zberať v plnej zrelosti a musí byť pri zbere osvedčené. Víno sa nesmie obohacovať, nesmie sa  chemicky konzervovať inak ako použitím oxidu siričitého.

Akostné víno s prívlastkom “kabinetné” sa musí vyrobiť z hrozna v plnej zrelosti,  s cukornatosťou pri zbere najmenej 19 0NM.

Akostné víno s prívlastkom “neskorý zber” sa musí vyrobiť z hrozna v plnej zrelosti, s cukornatosťou pri zbere najmenej 21 0NM.

Akostné víno s prívlastkom “výber z hrozna sa musí vyrobiť z hrozna v plnej zrelosti, s cukornatosťou pri zbere najmenej 23 0NM, ktoré sa získa zo starostlivo vyberaných strapcov.

Akostné víno s prívlastkom “bobuľový výber” sa musí vyrobiť z vyberaných prezretých strapcov hrozna, z ktorých boli odstránené nezrelé a poškodené bobule, s cukornatosťou pri zbere najmenej 26 0NM.

Akostné víno s prívlastkom “hrozienkový výber” sa musí vyrobiť z ručne vyberaných prezretých bobúľ hrozna, s cukornatosťou pri zbere najmenej 28 0NM.

Akostné víno s prívlastkom “cibébový“  alebo „botrytický výber”, sa musí vyrobiť len z ručne vyberaných prezretých bobúľ hrozna zušľachtených účinkom vláknitej huby Botrytis cinerea Persoon, s cukornatosťou pri zbere najmenej 28 0NM.

Akostné víno s prívlastkom “ľadové víno” sa musí vyrobiť z hrozna, ktoré bolo zberané pri teplote mínus 7 oC a nižšej, hrozno musí počas zberu a spracovania ostať zamrznuté a získaný mušt musí mať cukornatosť najmenej 27 0NM.

Akostné víno s prívlastkom “slamové víno” sa musí vyrobiť z dobre vyzretého hrozna, ktoré bolo pred spracovaním skladované na slame alebo rohožiach z rákosia, prípadne sa nechalo visieť na šnúrach a získaný mušt mal cukornatosť najmenej 27 0NM.

Pre výrobu „Sektu V.O.“ musí hrozno, mušt, víno, ako aj všetky zložky použité pre výrobu pochádzať z Tokaja.

Pre výrobu “pestovateľského sektu” musí hrozno, mušt alebo víno a všetky zložky použité na jeho výrobu pochádzať z vinohradu výrobcu vo vinohradníckej  oblasti Tokaj.

Odrodové“ víno sa vyrába výlučne z jednej odrody, prímes iných odrôd je povolená najviac do 15 % hm.

Značkové“ víno sa vyrába podľa receptúry výrobcu schválenej výrobcom. Táto skutočnosť musí byť vždy vedená v evidencii o tvorbe výrobnej dávky.  

VYMEDZENIE PRÍSLUŠNEJ ZEMEPISNEJ OBLASTI

Vinohradnícka oblasť Tokaj je uzavretá vinohradnícka oblasť, ktorá je ohraničená hranicami katastrálnych území tokajských obcí Čerhov, Veľká Tŕňa, Malá Tŕňa, Slovenské Nové Mesto, Bara, Černochov a Viničky.  

MAXIMÁLNE HEKTÁROVÉ VÝNOSY

samorodné suché                                     9 500 kg/ha
samorodné sladké                                    9 500 kg/ha
výber 3 – 6 putňový                                 9 500 kg/ha
výberová esencia                                     9 500 kg/ha
esencia                                                   9 500 kg/ha
Forditaš                                                  9 500 kg/ha
Mašláš                                                    9 500 kg/ha
Furmint                                                 14 000 kg/ha
Lipovina                                                14 000 kg/ha
Muškát žltý                                            14 000 kg/ha
Akostné víno                                          14 000 kg/ha
Akostné víno s prívlastkom                       9 500 kg/ha
Likérové víno                                         14 000 kg/ha
Sekt ( V.O. )                                           14 000 kg/ha
Pestovateľský sekt                                  14 000 kg/ha  

Počet krov viniča na jeden hektár vo vinohradníckej oblasti Tokaj je najviac 10 000 krov na ploche jedného hektára vinohradu.

Pre výrobu akostného vína, likérového vína, sektu V.O. a pestovateľského sektu treba dodržiavať zaťaženie krov viniča očkami v počte najviac 80 000 očiek na ploche jedného hektára vinohradu.

Pre výrobu vína podľa písm. 2 ods. 1až 6 a akostného vína s prívlastkom treba dodržiavať zaťaženie krov viniča očkami v počte najviac 65 000 očiek na ploche jedného hektára vinohradu.  

OZNAČENIE ODRÔD VINIČA, Z KTORÉHO SA VÍNA VYRÁBAJÚ

Vo vinohradníckej oblasti Tokaj je povolené pestovať všetky odrody podľa aktuálnej Listiny registrovaných odrôd pre túto oblasť. V súčasnosti sú to odrody Furmint, Lipovina, Muškát žltý.  

ÚDAJE POTVRDZUJÚCE SPOJITOSŤ

Vinohradnícka oblasť Tokaj je založená na pestovaní viniča a vyzrievaní vína na špecifickej pôde sopečného pôvodu v daných klimatických podmienkach. Do vinohradníckej oblasti Tokaj sú zaradené len južne, juhovýchodne a juhozápadne orientované svahy. Tento typ orientácie svahov spôsobuje, že kry viniča sú po celý deň vystavené pôsobeniu teplého jesenného slnka, ktoré dokáže zo živín zeme, vody a vzduchu vyprodukovať v bobuliach hrozna dostatočné množstvo prírodného cukru a aromatických látok. Pôda je výrazne kamenistá, sopečného pôvodu. Pôsobenie pôdy má nenahraditeľné účinky pri dozrievaní hrozna. Počas dlhých jesenných slnečných dní do seba pôda absorbuje slnečné žiarenie, ktoré následne v noci vyžaruje. Napomáha tak zmierňovať rozdiely medzi dennou a nočnou teplotou a priaznivo ovplyvňuje dozrievanie viniča. Typickým znakom pôdy na tokajskom hone je, že aj po chladnej jesennej noci je ráno ešte teplá. Klimaticky patrí tokajská oblasť do kontinentálneho klimatického pásma. Celkový objem zrážok je rozdelený pomerne nerovnomerne na zimu a na jar, leto a jeseň sú pomerne. Dlhá a suchá jeseň je typickým znakom tejto oblasti. Jesenné dni sa takmer pravidelne začínajú rannými hmlami, ktoré podporujú tvorbu a rozvoj ušľachtilej plesne na bobuliach hrozna. Pri výrobe vína sa využívajú cibéby (hrozienka), ktoré sú definované ako scvrknuté bobule hrozna, ktoré sa v priaznivých ročníkoch tvoria v strapcoch tokajských odrôd Furmint, Lipovina a Muškát žltý napadnutých ušľachtilou formou plesne Botrytis cinerea Persoon. Výroba vín najvyššej kvality je spojená so špeciálnou technológiou pridávania presného pomeru cibéb do určeného objemu vína a vyzrievanie tohto vína v dubových sudoch v tufových pivniciach počas niekoľkých rokov.  

INÉ POŽIDAVKY

Všeobecné požiadavky

ustanovuje nariadenie Rady (ES) č. 479/2008 z 29. apríla 2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1493/1999, (ES) č. 1782/2003, (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 3/2008 a zrušujú nariadenia (EHS) č. 2392/86 a (ES) č. 1493/1999 a slovenský zákon o vinohradníctve a vinárstve.

Ďalšie požiadavky

Vinohradník alebo vinár, ktorý chce  používať pre názov svojho produktu chránené označenie pôvodu podľa písmena a) je povinný sa registrovať u žiadateľa chráneného označenia pôvodu. V žiadosti uvedie názvy druhov vína podľa písmena b), ktoré bude vyrábať a priloží osvedčenie o registrácii vinára.

Vinohrady vo vinohradníckej oblasti Tokaj podliehajú kvalifikácii podľa prílohy 2.  

POŽIDAVKY NA OZNAČOVANIE

Chránené označenie pôvodu podľa tejto špecifikácie možno používať v nasledovných variantoch:

Variant 1 "vinohradnícka oblasť Tokaj"  doplnené jedným z výrazov uvedených v písmene  b

Označenie "odrodové víno" alebo "značkové víno" možno uvádzať len súčasne s jedným z názvov druhu vína uvedenými v písmene b).

Pri označovaní akostného vína s prívlastkom „neskorý zber“ možno namiesto úplného označenia „akostné víno s prívlastkom neskorý zber“ používať skrátené označenie „neskorý zber“. Takáto forma označovania sa môže uplatňovať na všetky prívlastky uvedené v písmene b odsek 8.

Pri označovaní vína s chráneným označením pôvodu podľa tejto špecifikácie v spojení s výrazom víno alebo vinohradnícky región možno použiť

 1. názov väčšej zemepisnej jednotky, ktorou je Slovenská republika, v týchto formách: Slovenská republika, Slovensko alebo sloven/ -ský - ská, - ské pred názvom druhu vína.
 2. názov menšej zemepisnej jednotky, ktorou je názov obce alebo honu, ak hrozno pochádza výlučne z tejto obce alebo honu a tieto obce alebo hony sa nachádzajú vo vinohradníckej oblasti Tokaj. Názov obce alebo honu nie je možné použiť, ak je tento názov chráneným označením pôvodu vína.

Pre chránené označenie pôvodu podľa tejto špecifikácie je povinné uvádzať na etikete výrobcu vína. V prípade, že fľašovateľ aj výrobca sú rovnaký subjekt, stačí uvádzať fľašovateľa.  

ORGÁNY OVERUJÚCE SÚLAD S USTANOVENIAMI V ŠPECIFIKÁCII

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Dobrovičova 12 812 66 Bratislava

 • riadi a kontroluje výkon štátnej správy v oblasti vinohradníctva a vinárstva
 • posudzuje špecifikáciu pri uznávaní ochrany označenia pôvodu vín a zemepisného označenia vín.

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
Matúškova 21 833 16 Bratislava 37

 • osvedčuje hrozno na účely výroby vína
 • zatrieďuje kvalifikované hony
 • vykonáva certifikáciu vinárskych produktov pred ich uvádzaním na trh a vydáva certifikát.

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Botanická 17 842 13 Bratislava 4

 • vykonáva kontrolu dodržiavania špecifikácií vín s chráneným označením pôvodu a vín s chráneným zemepisným označením po ich uvedení na trh

Tokajské združenie

 • kontroluje dovoz hrozna, muštu, cibéb a vína do tejto oblasti
 • eviduje jeho vývoz, vyhlasuje a kontroluje začiatok zberu hrozna
 • navrhuje zatriedenie vinohradníckych honov

Autorizovaná osoba

 • vykonáva certifikáciu vinárskych produktov pred ich uvádzaním na trh a vydáva certifikát.
 • osvedčuje hrozno na účely výroby vína

 

23.7.2009

Ing. Pavel Eftimov, CSc.
predseda Tokajského združenia

 

 

Žiadosť o registráciu vinohradníka, vinára, ktorý chce používať pre názov svojho produktu chránené označenie pôvodu „vinohradnícka oblasť Tokaj“.

pdfziadost_o_registraciu.pdf334.62 KB