regnum header01

Memorandum - ďalšie kroky na Tokaji...

Dátum: . Kategória: Médiá

V novembri minulého roka sa v SOŠ vinársko-ovocinárskej v obci Viničky konalo pracovné stretnutie, ktoré inicioval Košický samosprávny kraj a zúčastnili sa ho zástupcovia všetkých združení pôsobiacich v Tokajskej vinohradníckej oblasti a zástupcovia Úradu KSK. Účastníci rozoberali komplex problémov, ktoré túto lokalitu trápia.

Koncepčným výstupom tohto pracovného stretnutia je práve dokument Memorandum o spolupráci pri rozvoji Tokajskej vinohradníckej oblasti, ktorý zaväzuje všetky zúčastnené strany spoločne smerovať, koordinovať a uskutočňovať spoluprácu na území Tokajskej vinohradníckej oblasti pri cielenom a systematickom usmerňovaní rozvoja oblasti z hľadiska urbanizácie, ochrany a tvorby krajiny a socioekonomického života obyvateľov v oblastiach: skvalitnenia prostredia krajiny, revitalizácie viníc, vrátane zachovania genofondu a skvalitnenia prostredia obcí.

Dokument podpísalo dňa 11.02.2010 v zrkadlovej sieni Vlastivedného múzea v Trebišove týchto 6 zúčastnených subjektov a ich štatutárnych zástupcov:

  • JUDr. Zdenko Trebuľa – predseda KSK,
  • Pavol Balogh – predseda Združenia obcí Tokajského regiónu, n.o.
  • Ing. Pavel Eftimov, CSc. – predseda Združenia Tokaj Regnum
  • Ing. Jaroslav Macík – predseda Združenia TVC
  • Ing. Stanislav Štefan – predseda Združenia pre rozvoj južného Zemplína
  • Magda Haburová – prezidentka Združenia pestovateľov a malovýrobcov tokajských vín Slovenska.

Zduženie Tokajská vínna cesta je akýmsi prirodzeným lídrom v koordinovaní plnenia úloh vyplývajúcich z tohto dokumentu preto, lebo jej členmi sú subjekty ostatných združení pôsobiacich v Tokajskej vinohradníckej oblasti.
Z poverenia Úradu KSK celý slávnostný akt pripravilo a zabezpečovalo Regionálne osvetové stredisko v Trebišove a najmä riaditeľka Mgr. Beáta Kereštanová.

 

Zdroj: www.tvc.sk