regnum header01

Obyvateľov Tokaja potešila správa o zaregistrovaní značky

Dátum: . Kategória: Médiá

TREBIŠOV. Správa z Ministerstva pôdohospodárstva SR o zaregistrovaní značky Tokaj aj pre Slovensko potešila vlastníkov vinohradov a tokajskej pôdy na Slovensku. Mnohí z nich sú organizovaní v Združení pestovateľov a malovýrobcov tokajských vín Slovenska.

„Nikdy sme neprestali byť vnútorne presvedčení o tom, že Tokaj je právom aj slovenský. Zdôrazňovali to naši starí otcovia, ba aj história to potvrdila. Obyčajná maďarsko-slovenská štátna hranica nemôže predsa rozdeliť historické vinohradnícke územie na dva póly," zdôraznila prezidentka združenia Magda Haburová.

Uviedla, že nedávnym podpisom Memoranda o spolupráci pri rozvoji Tokajskej vinohradníckej oblasti s Košickým samosprávnym krajom (KSK) a združeniami, ktoré na území slovenského Tokaja pôsobia ako aj konečným označením oblasti aj výrobkov ochrannou značkou Tokaj nastáva šťastná konštelácia pre ľudí a vinohradníkov tu žijúcich. Haburová hovorí, že po rokoch degradácie územia by mal nastať jeho ozajstný rozvoj nielen v oblasti cestovného ruchu, agroturistiky a vínnej turistiky, ale aj kultúrny turizmus.

„Žiaľbohu, marketing zodpovedných manažérov za túto oblasť na Slovensku kríva. Namiesto toho, aby sme svetu odkryli úžasné podzemie historických gazdovských pivníc, prezentujeme Slovensko ľadovým medveďom. Veď znamenité tokajské vína konzumované v prostredí tajuplných starých vinných pivníc obrastených ušľachtilou plesňou, ktoré nikde na svete nemajú, to je zážitok na celý život. My, ktorí sme sa tu narodili, sme deťmi šťasteny a preto si tento kúsok Slovenska nesmierne vážime a chceme dopriať každému, aby sa tu aspoň raz zastavil," zdôrazňuje Haburová.

„Tokaj je rodinným striebrom všetkých Slovákov a som nesmierne rada, že spolu sme to dokázali. Aj podporou petície za zachovanie územia Tokaja na pôvodné účely vtedy, keď sa tu uvažovalo o ťažbe perlitu, uránu i výstavbe uhoľnej elektrárne. Veď podpisy pod jej text prichádzali zo všetkých kútov Slovenska, čo si nesmierne ceníme a vidieť, že v Slovákoch téma TOKAJ vždy rezonuje. Teraz máme ešte jeden cieľ - dosiahnuť zápis územia medzi chránené pamiatky na zoznam UNESCO. Maďarsko to už dávno presadilo, ale náš návrh zostal kdesi v šuplíku," podčiarkla Haburová.

Rozloha slovenskej tokajskej vinohradníckej pôdy je 908 hektárov, na ktorých hospodária a dorábajú víno stovky malých vlastníkov a do desať veľkovýrobcov tokajského vína.

Zdroj: SITA