regnum header01

Vo víne je nie len pravda ale aj zdravie

Dátum: . Kategória: Médiá

Z histórie vieme, že Tokajské víno sa predávalo v lekárňach ako "Universalis Vera Medicina“, na liečenie mnohých chorôb. Katedra farmakognózie a botaniky- UVLF v Košiciach v spolupráci s Katedrou výživy- SPU v Nitre v rámci experimentu analyzovali Tokajské odrodové a Tokajské samorodné vína.


Experimenty potvrdili, že zretím v tokajských vínach stúpa obsah polyfenolov a ich antioxidačná aktivita čo znamená, že konzumácia Tokajských vín posilňuje zdravie a eliminuje dôsledky nezdravého životného štýlu ľudí.

Doc. Ing. Jarmila Eftimová CSc.

Prezentácia vo formáte Power Point : 

pptprezentacia_priaznive_ucinky_tv.pptx