regnum header01

Tokajské víno

Kategória: Tokaj

Pestovanie viniča a výroba vína v tokajskej vinohradníckej oblasti sa traduje už stáročia. Tokajské víno je jedným z prírodne sladkých vín. Zaraľuje sa to kategórie žltých prírodných vín. Vplyv na charakter a celkovú kvalitu má kvalita vstupnej suroviny, skladba odrôd, technológia vároby, ale i prírodné podmienky. Víno má charakteristickú chlebovú príchuť, ktorú dodáva prítomnosť kyslíka v priebehu zrenia hrozna i vína.

Pri výrobe tokajského vína sú stanovené prísne predpisy. Hrozno musí byť iba z odrôd furmint, lipovina a muškát žltý. Hrozno musí pochádzať zo siedmych tokajských obcí a len z registrovaných vinohradov. Množstvo, cukornatosť a zdravotný stav hrozna musí osvedčiť pracovník kontrolného ústavu v deň jeho zberu. Na základe jeho posudku vydá kontrolný úrad uznávací list, v ktorom je uvedený názov vinohradníckej obce, honu, a registračné číslo vinohradu; odroda viniča; množstvo, cukornatosť a vyhlásenie o zdravotnom stave hrozna.

Tokaj Regnum
Víno vyrobené v Tokajskej vinohradníckej oblasti sa člení na:
1. akostné víno pochádzajúce z vinohradníckej oblasti Tokaj
2. tokajské víno

1. Akostné víno pochádzajúce z vinohradníckej oblasti
Tokajský Furmint - víno vyrobené alkoholovým kvasením hrozna odrody Furmint s prímesou hrozna odrôd Lipovina a Muškát žltý, spolu najviac 15%, vypestovaných vo vinohradníckej oblasti Tokaj a bolo osvedčené a zatriedené kontrolným ústavom.

Tokajská Lipovina - víno vyrobené alkoholovým kvasením hrozna odrody Lipovina s prímesou hrozna odrôd Furmint a Muškát žltý, spolu najviac 15%, vypestovaných vo vinohradníckej oblasti Tokaj a bolo osvedčené a zatriedené kontrolným ústavom.

Tokajský Muškát žltý - víno vyrobené alkoholovým kvasením hrozna odrody Muškát žltý s prímesou hrozna odrôd Furmint a Lipovina, spolu najviac 15%, vypestovaných vo vinohradníckej oblasti Tokaj a bolo osvedčené a zatriedené kontrolným ústavom.

Na akostné vína pochádzajúce z vinohradníckej oblasti Tokaj sa vzťahujú zákonné pravidlá pre akostné vína z ohraničenej vinohradníckej oblasti.

2. Tokajské víno - „Vinum regum, rex vinorum" (Víno kráľov, kráľ vín)
Tokajské víno je víno s označením pôvodu, ktoré z dôvodu špecifického spôsobu výroby a osobitných pôdno-klimatických podmienok spĺňa podmienky na používanie osobitného označenia:

Tokajské samorodné suché - vyrába sa alkoholovým kvasením z hrozna tokajských odrôd, ak nie sú priaznivé podmienky na hromadnú tvorbu cibéb. Vyrábané v ročníkoch nepriaznivých na tvorbu cibéb, alebo z hrozna, z ktorého strapcov boli vopred povyberané cibéby na výrobu tokajských výberových vín. Hrozno musí mať cukornatosť najmenej 21o NM. Vyrobené víno má obsah zvyškového prírodného cukru do 10g/l,

Tokajské samorodné sladké - vyrábané z hrozna s čiastočným podielom cibéb, ktoré sa z hrozna nevyberajú a spracúvajú sa spolu s ostatným hroznom, ktoré musí mať cukornatosť najmenej 24o NM. Víno má obsah prírodného cukru nad 10 g/l

Tokajské samorodné suché a sladké možno do obehu uvádzať najskôr po dvoch rokoch vyzrievania, z toho aspoň jeden rok v drevených sudoch.

Tokajský výber 3, 4, 5, 6-putňový
vyrábajú sa alkoholovým kvasením po zaliatí cibéb muštom s cukornatosťou najmenej 21° NM z vinohradníckej oblasti Tokaj, alebo vínom rovnakej kvality a rovnakého ročníka pochádzajúceho z vinohradníckej oblasti Tokaj. Podľa množstva pridaných cibéb sa tokajský výber člení na trojputňový až šesťputňový. Tokajské výbery vyzrievajú najmenej tri roky, z toho najmenej dva roky v drevených sudoch.

Tokajská výberová esencia - víno získané alkoholovým kvasením cibéb. Pri zbere sa vyberajú zvlášť bobule hrozna, ktoré sa hneď po spracovaní zalejú muštom, pochádzajúcim z definovaného vinohradu vinohradníckej oblasti Tokaj alebo tokajským vínom totožného ročníka, ktoré obsahuje aspoň 180 g/l prírodného cukru a 45 g/l bezcukorného extraktu. Dozrieva najmenej tri roky, z toho aspoň dva roky v drevenom sude.

Tokajská esencia – nektár - víno získané pomalým kvasením samotoku, ktorý sa získa zo zvlášť vyberaných cibéb. Esencia obsahuje aspoň 450 g/l prírodného cukru a 50 g/l bezcukorného extraktu. Dozrieva najmenej tri roky, z toho aspoň dva roky v drevenom sude.

Tokajský mášláš - víno vyrobené alkoholovým kvasením naliateho muštu alebo vína totožného ročníka, pochádzajúceho z vinohradníckej oblasti Tokaj, na kvasničné kaly tokajského samorodného alebo tokajského výberu. Dozrieva najmenej dva roky, z toho aspoň jeden rok v drevenom sude.

Tokajský fordítáš - víno vyrobené alkoholovým kvasením naliateho muštu alebo vína totožného ročníka, pochádzajúceho z vinohradníckej oblasti Tokaj, na matolinové výlisky z cibéb. Dozrieva najmenej dva roky, z toho aspoň jeden rok v drevenom sude.