regnum header01

Vinárstvo Chateau Vecsey

Kategória: Členovia združenia

História vinárstva Chateau Vecsey sa začala písať v roku 2008, nadväzujúc na tradíciu rodiny baróna Vécsey z roku 1700, ktorý boli majiteľmi nádhernej tufovej pivnice, súčasnej pýchy vinárstva.

Rodinná tradícia pestovania hrozna mala však dlhoročnú tradíciu aj u oboch majiteľov. Preto láska k vinohradu akosi prirodzene vyústila do založenia vinárstva.

Vinárstvo Chateau Vecsey
Hlavným pilierom vinárstva, samozrejme okrem vinára, je predovšetkým vinohrad. Ten náš sa nachádza v chotári obce Černochov o rozlohe 23 hektárov, vysadený výlučne tokajskými odrodami furmint, lipovina a muškát žltý. Jeho juhovýchodná orientácia svahu a vysoká mineralita dáva predpoklady pre dosiahnutie výnimočného terroir. V našom vinárstve sa spracováva výlučne hrozno z vlastnej produkcie.

Sme team perfekcionistov, ktorí sa snažia vyťažiť maximum s vymožeností modernej doby, ale s prihliadnutím na všetky tradičné hodnoty. Život okolo vína je každodenne vzrušujúci a rozmanitý.

Vinárstvo Chateau Vecsey
Vždy máme na zreteli harmóniu, ako vo víne, tak aj v našich dušiach

Víno, ktoré pochádza z našich viníc, sa musí dotknúť duše človeka a opantať jeho zmysly silou pozitívnej energie vyžarujúcej z Tokaja.

Ochutnávky v nádhernej pivnici je možné absolvovať celoročne s kapacitou 40 ľudí.

www.vecsey.eu

Chateau GRAND BARI

Kategória: Členovia združenia

Sme mladá, dynamická a rýchlo sa rozvíjajúca vinárska spoločnosť Chateau GRAND BARI pôsobiaca v Tokajskej oblasti v obci Veľká Bara. Obhospodarujeme približne 60 ha pôdy. Víno vyrábame výhradne z hrozna z vlastných vinohradov, aby bola zachovaná kontinuita terroir. Našou snahou je vyrábať špičkové vína z produkcie ekologického vinárstva pre najnáročnejších milovníkov vína.

Chateau GRAND BARI
Vinohradnícke hony sa nachádzajú v katastri obce Veľká Bara, z čoho pramení aj názov vinárstva Chateau GRAND BARI. Naše hony Čelejka, Ružičky, Katy a Piliš sa nachádzajú na jednom z najvyššie položených pahorkov Tokaja na Slovensku, na kopci Piliš. Drvivá väčšina plôch je zaradená do kategórie 1A – najkvalitnejší terroir.

Chateau GRAND BARI
Pôda je sopečného pôvodu s rôznymi frakciami hornín. Hony majú rôznu geomorfologickú štruktúru, a preto umožňujú dopestovať vína s rôznym charakterom.

Naše vinice sú prihlásené do integrovanej ochrany, čo znamená, že pri ochrane viníc sa minimalizuje použitie chemických prípravkov. O to intenzívnejšie sa využívajú prírodné prvky.

www.grandbari.sk

TOKAJ WINE s.r.o.

Kategória: Členovia združenia

Spoločnosť TOKAJ WINE s.r.o bola založená v roku 2004. Vo svojich začiatkoch sa táto firma sústredila na prípravu a výsadbu vlastných vinohradov, z ktorých bude následne vyrábať tokajské vína a vína z tokajských odrôd Furmint, Lipovina a Muškát Žltý.

TOKAJ WINE s.r.o.
Firma vysadila 25 ha viníc v tokajskej oblasti v blízkosti obce Černochov. Na jednom hektári je vysadených 5680 krov viniča. Hlavný dôraz sa pri tom kládol na odrodu Muškát žltý. V súčasnosti je prioritou kvalitné ošetrovanie a príprava vinohradu, čo je základným predpokladom pre výrobu vysokokvalitných tokajských vín.

Nemenej dôležitou je aj príprava na produkciu vín. Nakoľko vinohrady boli vysádzané na jar v roku 2009, s prvou produkciou vín sa počíta v roku 2011. Do toho času sa plánuje vybudovať spracovateľňa s degustačnými miestnosťami. Všetci zamestnanci spoločnosti sa svojou prácou snažia dosiahnuť, aby prvá „panenská úroda“ bola výnimočná nielen svojim pôvodom, ale hlavne kvalitou vína.

TOKAJ WINE s.r.o.

SANPO s.r.o.

Kategória: Členovia združenia

Firma SANPO bola založená v roku 1999 a predmetom jej činnosti je výroba tokajských vín v tokajskej oblasti a činnosť v oblasti cestovného ruchu. Firma odkúpila a zrekonštruovala Vináreň Čelejka a v budúcnosti plánuje vybudovať ubytovacie kapacity s 45- 50 lôžkami v domoch v Malej Tŕni. Firma taktiež realizuje výsadbu nových vinohradov a podsadbu existujúcich.

Sanpo s.r.o.
Firma SANPO Vás pozýva do exkluzívnej Tokajskej vinárne pod vrchom Piliš. Určite Vás ovanie tajomný dych stáročí, ako aj priestor na objavné putovanie v tokajských pivniciach. V miestach kde dnes stojí Vináreň, začínala historická Tokajská vínna cesta. Cez päť stáročí nás delí od čias, kedy kolesá ťažkých furmanských vozov, ako suchozemské koráby zanechávali v histórii dávnoveku nezmazateľné stopy po celej hrdej dáme zvanej Európa.

Sanpo s.r.o.
Tak ako sa točili kolesá histórie, otáčali sa aj kolesá vozov tokajských furmanov. Končili v dvoranách kráľov, cisárov a pápežov. Vinohrady pod vrchom Piliš bohovia Olympu obdarili svojou priazňou. Tokajské vína liečia telo i ducha. V malých množstvách blahodárne pôsobia na ochorenia srdca.

www.sanpo.sk

Chateau Viničky k.s.

Kategória: Členovia združenia

Spoločnosť Chateau Viničky, k.s. sa zaoberá výrobou a predajom vín v slovenskej časti Tokajskej oblasti. Tokajské vína sú vyrábané výlučne tradičnou oxidačnou metódou, niekoľkoročným dozrievaním v dubových sudoch v tokajskej tufovej pivnici, počas ktorého víno získava svoju typickú chatakteristickú chuť, vônu a farbu.
Spoločnosť Chateau Viničky, k.s. je vlastníkom tufovej pivnice s dvatsiatimi chodbami o celkovej dĺžke 1500 m, história ktorej siaha až do XVI. storočia.

Chateau Viničky k.s.
Súčasná produkcia zahŕňa nasledovný sortiment: Tokajské samorodné suché, Tokajské samorodné sladké, Tokajský výber 3, 4, 5 a 6-putňový.

Chateau Viničky k.s.

Pre milovníkov tokajského vína organizuje spoločnosť taktiež ochutnávky vín v degustačných miestnostiach s kapacitou 40 a 10 miest,. ktoré sú súčasťou pivnice.
O kvalite produktov spoločnosti Chateau Viničky, k.s. svedčí množstvo ocenení získaných nielen na domácich, ale i medzinárodných suťažiach.

Chateau Viničky k.s.