regnum header01

Sedem slovenských vín je v top tisícke

Dátum: . Kategória: Médiá

Na medzinárodnej výstave Vinalies Internationales v Paríži sedem zo štrnástich slovenských vín získalo tri zlaté a štyri strieborné medaily. Päťdesiatpercentný zásah do čierneho sa doteraz slovenským vinárom nepodaril na žiadnej svetovej súťaži.

Tokajská oblasť nie je spokojná s krokmi SR

Dátum: . Kategória: Médiá

Slovensko štyri roky neurobilo nič pre to, aby sa pohla dopredu záležitosť súvisiaca s vytvorením jednotnej Tokajskej vinárskej oblasti. Tvrdí to v dnešnom vydaní maďarského denníka Magyar Nemzet predseda Rady obcí tokajskej vinohradníckej oblasti (TBHT) Ferenc Marcinkó.

Slovensko vyhralo prvú bitku o Tokaj

Dátum: . Kategória: Médiá

Po neúspešnom ukončení bilaterálnych rokovaní s Maďarskou republikou Slovensko podľa Ministerstva pôdohospodárstva SR (MP) v pondelok v Bruseli vyhralo prvú bitku o značku Tokaj.

Ako ďalej vyplýva zo stanoviska rezortu pôdohospodárstva, zámerom Maďarska bolo odňať Slovensku právo na používanie názvu Tokaj, ako aj jeho odvodených názvov Tokajský/Tokajská. "Po rokovaniach s Európskou komisiou však bolo pre Slovensko uznané používanie názvu Tokajská vinohradnícka oblasť, ktorý bol uvedený v prístupovej zmluve a našim vstupom do Európskej únie (EÚ) sa stal súčasťou práva Európskeho spoločenstva (ES)," tvrdí ďalej rezort pôdohospodárstva. Ako sa ďalej uvádza v stanovisku MP, tzv. gentlemanská dohoda, ktorú následne podpísal bývalý minister Zsolt Simon so svojím vtedajším maďarským partnerom Imre Némethom, nemôže byť nadradená právu ES.

"V tejto súvislosti sa otvára niekoľko otázok, na ktoré by vedel odpovedať asi len exminister pôdohospodárstva Simon," konštatuje MP. Prvou otázkou podľa ministerstva pôdohospodárstva je, prečo exminister Simon podpísal v júni 2004 dohodu jednostranne nevýhodnú pre Slovensko, keď v tom čase bola už uznaná Tokajská oblasť ? "Prečo by mala byť na základe tejto dohody obmedzená slovenská vinohradnícka oblasť Tokaj na výmeru 565,2 ha?," pýta sa ďalej MP. Treťou otázkou na bývalého ministra pôdohospodárstva je, prečo v Maďarsku je "Tokaji borvidék" vymedzená katastrálnymi územiami 27 obcí a na Slovensku má byť presne vymedzená iba hektármi, ktoré Maďari považujú za oprávnené? "Prečo majú byť na Slovensku vylúčené niektoré obce zo zoznamu, keď boli zahrnuté v platnej slovenskej legislatíve od roku 1959?," znie štvrtá otázka rezortu pôdohospodárstva na exministra Simona. Slovensku pri vyjednávaní s Maďarskom táto gentlemanská dohoda podľa stanoviska MP výrazne sťažila vyjednávaciu pozíciu. "Napriek silnému tlaku od maďarských producentov, sme nepodľahli," dodáva MP.

V súvislosti so zápisom tejto unikátnej oblasti do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO sa pôdohospodársky rezort ešte pýta exministra Simona, prečo boli vymenené v roku 2003 Slovenské pralesy za Slovenský Tokaj, keď v tom čase bola posledná príležitosť rozširovať existujúce zápisy UNESCO? Je to podľa stanoviska MP veľa otázok, na ktoré sa ťažko hľadali bývalému ministrovi Miroslavovi Jureňovi, ako aj súčasnej ministerke Zdenke Kramplovej odpovede. "Po odchode exministra Simona nezostala na ministerstve k tejto otázke žiadna dokumentácia," dodáva ministerstvo pôdohospodárstva.

Ako ďalej uviedlo MP vo svojom stanovisku, Slovensko je však aj naďalej ochotné hľadať s Maďarskou republikou dohodu v záujme ochrany týchto unikátnych a svetovo známych vín, ako aj v záujme dosiahnutia dlhodobej stability tohto regiónu. "Prioritou pre Slovensko vždy bola a bude kvalita jedinečných a nenapodobiteľných Tokajských vín s cieľom prehĺbiť ich slávu doma i v zahraničí," spresňuje MP.

Medzivládna dohoda medzi oboma krajinami má podľa MP šancu len vtedy, ak bude vyvážená a nebude jednostranne nevýhodná. "Považujeme naše požiadavky za oprávnené, nakoľko sme sa plne zosúladili v oblasti legislatívy a kontrolných systémov s Maďarskom," pokračuje ministerstvo pôdohospodárstva. Ako ešte MP spresňuje vo svojom stanovisku, Slovensko nikdy nespochybnilo vymedzenie oblasti na maďarskej strane, aj keď má k tomu potrebné historické argumenty.

Rokovania s Maďarskom budú podľa MP aj naďalej pokračovať. "Myslíme si, že sme už len malý krok od dohody a prešli sme veľmi dlhú cestu, aby sme sa vrátili späť. Je teraz však na maďarskej strane, aby ukázala určitú flexibilitu," uvádza ešte ministerstvo. Slovensko ju podľa názoru MP ukázalo viackrát. "Po včerajších rokovaniach sme v lepšej pozícii, nakoľko Komisia včera priznala Slovensku právo používať názov Tokajská vinohradnícka oblasť. Táto oblasť nám bola uznaná už v rámci prístupových rokovaní a stala sa súčasťou prístupovej zmluvy v roku 2003 a tým aj legislatívy ES," dodáva MP. Slovensko je podľa stanoviska ministerstva pôdohospodárstva pripravené postupovať spoločne s Maďarskom proti každému kto zneužíva značku Tokaj.

Autor: SITA
Zdroj: SME